۲۶ دى ۱۳۸۳

لب كارون...!

Elham [ ۲۹ دى ۱۳۸۳ ]

salam
man range aksatuno kheili dust daram,rang tushun shakhsiate porrangy dare.


Hootan Haghshenass [ ۲۸ دى ۱۳۸۳ ]

سامان ! این عکس یک شاهکاره ! موفق باشی ... !


1045443